PGF Romania

Project Generating Facility

cautare      cautare

PGF Romania extinde suportul acordat comunitatilor de romi

Consorțiul format din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă deschiderea in data de 14 noiembrie 2011 a unei noi Cereri de expresie de interes in vederea selectării unor comunităţi locale cu pondere semnificativă a populaţiei de romi, interesate să beneficieze de sprijin pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune pentru comunităţile de romi.


Comunităţile interesate pot depune scrisori de interes fie prin intermediul unui ONG, fie prin intermediul unei autorităţi locale, pentru a beneficia de una sau mai multe dintre următoarele servicii furnizate prin PGF:

1.     facilitare comunitară pentru identificarea celor mai bune idei de proiecte care pot fi dezvoltate ulterior in aplicaţii pentru fonduri structurale, conform calendarului de apeluri de proiecte pentru perioada 2011-2013;

2.      elaborarea sau actualizarea strategiilor locale de dezvoltare, in scopul unei mai bune reflectări a problematicii comunităţilor de romi şi a identificării unui portofoliu de proiecte care să răspundă nevoilor acestora;

3.      furnizarea de programe de formare adresate in special reprezentanţilor comunităţilor de romi, pentru creşterea capacităţii şi expertizei acestora in domenii precum: management de proiect, management financiar, scrierea propunerilor de finanţare, etc., in scopul activării lor ca agenţi de dezvoltare locală;

4.      furnizarea de asistenţă tehnică in elaborarea de proiecte pentru finanţare din fonduri structurale, care să conţină explicit obiective de dezvoltare ale comunităţii de romi.

In procesul de evaluare şi selecţie a comunităţilor in care urmează a fi derulate tipurile de intervenţii menţionate anterior, vor fi avute in vedere criterii precum: mărimea comunităţii de romi, interesul şi capacitatea instituţiilor/organizaţiilor locale de a accesa şi gestiona proiecte prin fonduri structurale adresate comunităţii de romi, măsura in care comunitatea a mai beneficiat de proiecte şi/sau de sprijin pentru pregătirea unor proiecte locale, impactul preconizat al proiectelor, cooperarea şi parteneriatul/ participarea actorilor locali, capacitatea financiară şi tehnică de susţinere a proiectelor, distribuţia geografică la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Prioritate vor avea solicitanţii fără experienţă in accesarea fondurilor europene, care nu au mai beneficiat/ nu mai beneficiază de suport sau asistenţă similară. 

Solicitanţii pot beneficia de unul sau mai multe dintre serviciile menţionate mai sus, astfel incat să se asigure beneficii pe termen mediu şi lung in ceea ce priveşte creşterea capacităţii comunităţii de a accesa fonduri europene pentru romi.

Organizatiile neguvernamentale de romi sau cu activitate susţinută avand ca şi grup ţintă comunităţi de romi, respectiv autorităţile publice locale care sunt interesate de serviciile furnizate prin PGF sunt incurajate să completeze formularul tip de Solicitare de asistenţă şi să il transmită, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al organizaţiei, prin fax, poştă sau e-mail, la următoarele date de contact:

Fondul Roman de Dezvoltare Socială
Adresa: strada Eugeniu Carada, nr. 1, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 315 34 40
Fax: 021 315 34 15
E-mail:
emihalache@frds.ro
Persoană de contact: Elena Mihalache

Fiecare solicitare de asistenţă, primită pană la data de 31 ianuarie 2012, va fi analizată din perspectiva criteriilor enunţate mai sus, in ordinea primirii, urmand ca acordarea serviciilor să se decidă in limita resurselor disponibile la nivelul Consorţiului.

Pentru componenta programului de instruire se vor comunica criterii distincte de selecţie a participanţilor.

 

|

Ultimele Comunitati

judetul Hunedoara
Aninoasa Orasul Aninoasa este situat in partea sudica a judetului Hunedoara, in bazinul carbonifer Valea Jiului. Se invecineaza la nord-est...
judetul Caras-Severin
Gradinari Satul Gradinari, din comuna cu acelasi nume, este situat in sudul Banatului, in judetul Caras Severin. Pana in 1965,...
judetul Ialomita
Traian Comuna Traian este situata in Campia Baraganului, in partea de nord a judetului Ialomita si se invecineaza la vest cu...
judetul Iasi
Miroslovesti Comuna Miroslovesti este situata in S-E Podisului Sucevei (Podisul Falticenilor) si in N-V judetului Iasi. Este strabatuta de la nord...

Parteneri

Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii CivileFondul Roman de Dezvoltare SocialaInstitutul pentru Politici Publice a sprijinit PGF Romania in perioada Septembrie 2009 - Martie 2011

Harta facilitare

© 2017 PGF Romania
toate drepturile rezervate
The Project Generation Facility is a component of the initiative "Making the Most of EU funding for Roma Inclusion".
The initiative is managed by the Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute.
home  |   prezentare parteneri  |   prezentare comunitati  |   resurse  |   evenimente  |   contact
concept si dezvoltare: Cucos Sorin

Designed by SmartBranding


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0