PGF Romania

Project Generating Facility

cautare      cautare

Resurse

Solicitare de asistenta - formular de completat (noiembrie 2011)

Acest formular trebuie completat de organizatiile / institutiile interesate de serviciile oferite de PGF Romania, conform anuntului publicat in data de 14 noiembrie 2011. ... detalii

Agenda Conferinta "Elaborarea participativa a documentelor europene strategice ale Romaniei 2014-2020"

  Agenda preliminara a Conferintei "Elaborarea participativa a documentelor europene strategice ale Romaniei 2014-2020" organizata pe 23 noiembrie 2011 de Fundatia Soros si Coalitia pentru Fonduri Structurale.... detalii

Proiect Strategie 2011 - 2020

Proiect Strategie 2011-2020... detalii

Anexa 1 - indicatori

Anexa 1 - Indicatori (Proiect Strategie 2011-2020)... detalii

Instructiuni pentru solicitare finantare nerambursabila

Regăsiți atașat detalii despre instrucțiunile ce trebuie urmate pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă in cadrul PGF Romania.... detalii

Anexa 1 - Fisa de activitate

Fișa de activitate ce trebuie completată in cazul in care se solicită suport PGF sub forma finanțării nerambursabile... detalii

Anexa 2 - Format buget

Regăsiți atașat formatul de buget ce trebuie completat în cazul solicitării de finanțare nerambursabilă in cadrul PGF Romania.... detalii

Anexa 3 - Fisa proiect FS

Regăsiți fișierul ce trebuie completat pentru descrierea proiectului cu finanțare din fonduri structurale pentru realizarea căruia se solicită sprijin in cadrul componentei de finanțare nerambursabilă a PGF Romania.... detalii

Strategie comunitara Babeni, judetul Valcea

Strategia de Dezvoltare Locala  a orasului Babeni este rezultatul  constientizarii faptului ca sansa dezvoltarii competitive a zonei poate fi  valorificata doar prin abordarea unei politici locale coerente, de planificare strategica  si de promovare economica moderna, care sa permita incadrarea acesteia in actualele  tendinte de dezvoltare la nivel european si national, cu scopul... detalii

Strategie comunitara Dragalina, judetul Calarasi

Strategia stabileste liniile directoare in politica de administrare a localitatii Dragalina, judeţul Calarasi, pe perioada 2010 - 2015 si se constituie intr-un portofoliu de idei pe care autoritatea locala le poate valorifica in nume propriu sau in parteneriat cu alte autoritati/organizatii, pentru realizarea obiectivelor de coeziune economica si de incluziune sociala. Planul de masuri atasat Strategiei urmareste realizarea obiectivelor propuse, concomitent cu identificarea resurselor si a partenerilor institutionali la nivelul judetului (alte autoritati publice, organizatii ale societatii civile etc.) care... detalii

Strategie comunitara Braila

Strategia de dezvoltare a municipiului Braila pentru perioada 2008-2013 este undocument cadru de referinta care contine aspecte cheie de management, viziunea siobiectivele strategice de dezvoltare pentru viitorul municipiului si al cetatenilor,facilitand luarea de decizii importante in toate domeniile de activitate pe bazaproblematicii teritoriale si a prognozei bugetare.In plus, strategia reprezinta si platforma de coordonare a investitiilormultisectoriale si de pregatire a administratiei locale in vederea gestionarii fondurilorstructurale pentru perioada planificata stabilind cadrul pentru initierea siimplementarea unor proiecte de dezvoltare durabila... detalii

Strategie comunitara Checea, judetul Timis

Strategia de dezvoltare locala a comunei Checea pentru perioada 2008 - 2013, a fost realizata pe o perioada de 6 ani si urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013 care vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica Intre Romania Si Statele Membre ale Uniunii Europene”(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea Primariei Checea din judetul Timis si reflecta atitudinea locuitorilor... detalii

Strategie comunitara Barbulesti, judetul Ialomita

Strategia stabileste liniile directoare in politica de administrare a localitatii Barbulesti, judetul Ialomita, pe perioada 2010 - 2015 si se constituie intr-un portofoliu de idei pe care autoritatea locala le poate valorifica in nume propriu sau in parteneriat cu alte autoritati/organizatii, pentru realizarea obiectivelor de coeziune economica si de incluziune sociala. Planul de masuri atasat Strategiei urmareste realizarea obiectivelor propuse, concomitent cu identificarea resurselor si a partenerilor institutionali la nivelul judetului... detalii

Strategie comunitara Miroslavesti, judetul Iasi

Strategia de dezvoltare a comunei Miroslovesti pentru perioada 2007 - 2013prezinta actiunile pe care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a comunei si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Ca parte a comunitatii europene, Miroslovesti, are nevoie de o viziune clara pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene. O... detalii

Strategie comunitara Mizil, judetul Prahova

Strategia de dezvoltare durabia a orasului Mizil, judetul Prahova pentru perioada 2008-2015 este un instrument de planificare si ghidare a dezvoltarii orasului si locuitorilor si catre directii care acopera cat mai multe nevoi cu cat mai putine risipa si profitand in maniera cea mai inteligenta de tendintele economiei actuale. Strategia este un raspuns la initiativa Primariei orasului Mizil, care si-a asumat urmatoarele principii privind modul de gestionare a unei colectivitati locale:- Nu este nimic mai periculos si contraproductiv decat dezvoltarea... detalii

Strategie comunitara Sacele, judetul Brasov

Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Sacele este un document de planificare strategica pentru perioada 2008-2015 conceput in corelatiile cu principiile dezvoltarii durabile, rezultat al colaborarii si consultarii actorilor locali. Reflecta atat proiectele prioritare ale autoritatilor publice locale dar este cunoscuta siasumata de catre locuitorii municipiului. Strategia prin obietivele propuse respecta directiile de dezvoltare ale judetului Brasov si se incadreaza in documetele programatice nationale. Pentru detalii suplimentare va rugam sa... detalii

Strategie comunitara Slobozia Bradului, judetul Vrancea

In egala masura, Strategia stabileste liniile directoare in politica de administrare a localitatii Slobozia Bradului, judetul Vrancea, pe perioada 2010 – 2015 si se constituie intr-un portofoliu de idei pe care autoritatea locala le poate valorifica in nume propriu sau in parteneriat cu alte autoritati/organizatii, pentru realizarea obiectivelor de coeziune economica si de incluziune sociala. Planul de masuri atasat Strategiei urmareste realizarea obiectivelor propuse, concomitent cu identificarea resurselor si a partenerilor institutionali la nivelul judetului (alte autoritati publice, organizatii... detalii

Strategie comunitara Tautii Magherus, judetul Maramures

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a orasului Tautii Magheraus reprezinta un plan strategic ce a fost elaborat in mod participativ de catre liderii comunitatii, membrii comunitatii, reprezentanti ai institutiilor publice locale, Primarie, Consiliu Local, institutii de invatamant, sanatate, cu sprijinul Agentiei Nationale de Dezvoltare a Zonelor Miniere, Consiliul Judetean si al Prefecturii judetului Maramures si aprobat prin Hotararea Consiliului Local ,conform metodologiei de elaborare planurile strategice de dezvoltare se reactualizeaza semestrial sau anual dupa cerintele si prioritatile comunitatii. Luand in considerare noul... detalii

Implicarea organizatiilor neguvernamentale in accesarea si absorbtia fondurilor structurale

Raport asupra managementului financiar al proiectelor finantate din fonduri structurale din perspectiva organizatiilor neguvernamentale, FDSC, noiembrie 2010 - studiu realizat cu sprijinul financiar al Open Society Institute.... detalii

Calendarul lansarilor de apeluri de proiecte FSE

ACIS a publicat varianta revizuita a calendarului orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte la nivelul tuturor programelor operationale pentru anul 2010.... detalii

Banca Mondiala a prezentat un raport preliminar al unui nou studiu asupra Costurilor Economice Aferente Excluziunii Romilor in Romanaia, Bulgaria, Cehia si Serbia

Mesaje Cheie ale raportului.Marea majoritate a romilor aflaţi la varsta angajării nu dispun de studii suficiente, care să le permită să fie competitivi pe piaţa muncii.Drept rezultat, ţările europene pierd sute de milioane de Euro anual, la nivel de productivitate şi contribuţii fiscale către bugetele de stat.Estimarea pierderilor de productivitate anuală variază intre 231 milioane Euro in Serbia, 367 milioane Euro in Cehia, 526 milioane Euro in Bulgaria, pană la 887 milioane Euro in Romania.Estimarea pierderilor de productivitate fiscală incepe... detalii

EU-MIDIS: Sondaj asupra minoritatilor si discriminarii in Uniunea Europeana

EU-MIDIS este primul sondaj la nivelul UE asupra imigranţilor şi grupuri etnice minoritare ce prezinta experienţele de discriminare şi victimizare in viaţa de zi cu zi. Principalele rezultate ale raportului (click download)... detalii

Date in obiectiv. Primul raport | Romii

Agenţia pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (FRA). EU-MIDIS - Sondajul Uniunii Europene privind minorităţile şi discriminareaSursa: www.fra.europa.eu/eu-midis... detalii

Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Reuniunea din BUCURESTI

Comisia Europeana organizaeaza in luna Octombrie 3 reuniuni la nivel inalt. La Bucuresti, Cluj si Iasi.Tema acestor reuniuni este, "Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma".Vor participa domnul Laszlo Andor, comisar pe probleme de Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale si incluziune, domnul Dacian Ciolos, comisar pe probleme de Agricultura si dezvoltare rurala si domnul Johannes Hahn, comisar pe probleme de politica regionala.Evenimentul are ca scop cresterea gradului de constientizare a poputlatiei asupra oportunitatilor oferite de fondurile UE si... detalii

Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Reuniunea din CLUJ

Comisia Europeana organizaeaza in luna Octombrie 3 reuniuni la nivel inalt. La Bucuresti, Cluj si Iasi.Tema acestor reuniuni este, "Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma".Vor participa domnul Laszlo Andor, comisar pe probleme de Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale si incluziune, domnul Dacian Ciolos, comisar pe probleme de Agricultura si dezvoltare rurala si domnul Johannes Hahn, comisar pe probleme de politica regionala.Evenimentul are ca scop cresterea gradului de constientizare a poputlatiei asupra oportunitatilor oferite de fondurile UE si... detalii

Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma.Reuniunea din IASI

Comisia Europeana organizaeaza in luna Octombrie 3 reuniuni la nivel inalt. La Bucuresti, Cluj si Iasi.Tema acestor reuniuni este, \"Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma\".Vor participa domnul Laszlo Andor, comisar pe probleme de Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale si incluziune, domnul Dacian Ciolos, comisar pe probleme de Agricultura si dezvoltare rurala si domnul Johannes Hahn, comisar pe probleme de politica regionala.Evenimentul are ca scop cresterea gradului de constientizare a poputlatiei asupra oportunitatilor oferite de fondurile UE si... detalii

Raspunsuri la cele mai frecvente intrebari adresate AMPOSDRU

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU face publice răspunsurile la cele mai frecvente intrebări adresate de aceştia. Intrebările postate pe site au la bază o selecţie a problemelor care apar repetat in adresele transmise către AMPOSDRU sau organismele intermediare POSDRU, referitoare atat la proiectele strategice, cat şi la proiectele din cadrul schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare profesională şi ajutor de minimis. Actualizarea acestei liste va fi realizată periodic.Sursa: www.fseromania.ro... detalii

Lista ONG aplicante

Aplicaţii primite din partea organizaţiilor neguvernamentale.... detalii

Comunitati Roma

Lista comunităţilor roma ce beneficiaza de serviciile PGF.... detalii

Harta Facilitare

Organizaţiile nonguvernamentale si comunitatile care si-au exprimat interesul de a beneficia de serviciile PGF Romania.... detalii

Anexa 1 - Solicitare de asistenta

Anexa 1 - Solicitare de asistenta: Document ce trebuie completat si transmis catre FDSC de catre organizatiile neguvernamentale interesate de serviciile PGF Romania. Se va transmite alaturi de Anexa 2. Termen limita de depunere: 15 martie 2010.... detalii

Anexa 2 - Chestionar de nevoi

Anexa 2 - Chestionar de nevoi: Document ce trebuie completat si transmis catre FDSC de catre organizatiile neguvernamentale interesate de serviciile PGF Romania. Se va transmite alaturi de Anexa 1. Termen limita de depunere: 15 martie 2010.... detalii

Deceniul Incluziunii Roma

Actiuni pozitive in Europa Centrala si de Est (The New Europe).Documentul este in limba engleza.Pentru varianta completa a documentului  click pe download ... detalii

Decade Watch

Activistii pentru drepturile romilor evalueaza progresele realizate in cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor.Pentru varianta completa a raportului click pe download.... detalii

Raportul National Strategic Privind Protectia si Incluziunea Sociala

Pentru varianta completa a raportului click pe download.... detalii
|

Ultimele Comunitati

judetul Alba
AB Cartierul Lumea Noua este situat in nord-estul  orasului Alba Iulia, in judetul Alba.  In vecinatatea cartierului se gasesc o zona industriala...
judetul Maramures
Coltau Comuna Coltau se afla in judetul Maramures, intre dealurile Silvaniei, de-a lungul raului Lapu. Localitatea este formata din doua sate,...
judetul Valcea
Babeni Orasul Babeni se afla la circa 20 km sud de municipiul Ramnicu Valcea si la 30 km nord de municipiul Dragasani,...
judetul Ialomita
Traian Comuna Traian este situata in Campia Baraganului, in partea de nord a judetului Ialomita si se invecineaza la vest cu...

Parteneri

Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii CivileFondul Roman de Dezvoltare SocialaInstitutul pentru Politici Publice a sprijinit PGF Romania in perioada Septembrie 2009 - Martie 2011

Harta facilitare

© 2017 PGF Romania
toate drepturile rezervate
The Project Generation Facility is a component of the initiative "Making the Most of EU funding for Roma Inclusion".
The initiative is managed by the Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute.
home  |   prezentare parteneri  |   prezentare comunitati  |   resurse  |   evenimente  |   contact
concept si dezvoltare: Cucos Sorin

Designed by SmartBranding


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0